Mediehåndtering

Håndtering av pressen, dine ansatte og deg selv – når det gjelder.

 

Hva er den gode historien?

Når pressen krever at du står frem, hvordan tar du styring istedenfor å bli styrt? Hvordan takler du presset når oppmerksomheten akselererer? Hvilket bilde av din bedrift/ditt konsept og deg selv ønsker du å tegne ? Hva er den gode historien bak det som skjer? Hvordan gjøre all PR god PR? Det skjer ikke av seg selv, det skjer ved tilstedeværelse I et komplekst spill, der du må definere din rolle.
– Den ene dagen liker de deg, den andre er de usikre, den tredje vil de ta deg. Og med nettjournalistikk kan det variere fra time til time.
– Hvordan takle suksess og motstand utad? Hvordan beskytter du din bedrift, ditt produkt din familie og din egen karriere?
– Hvordan få suksessen til å vare eller bruke motstand til din fordel, bruke anledningen til å vokse og vise hva du tåler og hvem du og ditt produkt er når det gjelder

 

Trening gjør mester

Mange søker rådgivning først når mediene star på døren. Å allerede ha redskapen klar er det beste. Kurs med realistiske scenarioer i praksis, skreddersys til hver enkelt kunde etter behov. Du blir stilt til veggs av en nysgjerrig, utspekulert og godt orientert journalist. Kamera går. Journalisten forsøker å få deg til å fortelle noe privat, noe ekstra, noe som selger aviser. Eller forsøker å rive deg, firmaet og produktet ditt i filler. Hva svarer du? Hvem blir du? Hvordan håndterer du suksess, smiger, begeistring, raseri, skuffelse, sinne, svik? Hva kan du kreve av gjennomsyn før det trykkes eller sendes? Du blir filmet og får se resultatet der og da.
Målet er å dra ut i virkeligheten igjen som den som vet å formidle det beste ved seg selv, uansett om det er suksess eller motgang som møter deg. Hvilke sider av deg selv og ditt produkt er viktige å holde frem når du er i fokus?

Målgruppe: Næringslivsledere, organisasjoner, artister, politikere, idrettsutøvere.

Erling Borgen intervjuer Annette Sjursen.

Interessert?

Ring meg gjerne for å drøfte hva jeg kan gjøre for deg!